Kategorie
Osiągnięcia Relacje z wystaw

Prezentacja moich obrazów na Art in Culture 2022 i w Rzeszowskich Piwnicach